Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

MEDIACJE PRACOWNICZE

Mediacje pracownicze dotyczą rozwiązywania konfliktów na poziomie pracodawca – pracownik, pracodawca – organizacje pracownicze (związki zawodowe), kadra zarządzająca – pracownik, a także pracownik – pracownik.

Mediator wspiera strony w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań możliwych do zrealizowania w określonych warunkach, strukturach i czasie, jednocześnie satysfakcjonujących obie strony.

Mediacje pracownicze pozwalają na rozwiązanie takich konfliktów jak:

  • spory związane z rozwiązaniem stosunku pracy
  • odszkodowanie za dyskryminację/mobbing
  • odwołanie się od wyników oceny rocznej
  • sprostowanie świadectwa pracy
  • sytuacje kryzysowe związane z wypadkami przy pracy
  • sytuacje kryzysowe związanie z kłopotami finansowymi firmy
  • konflikty w zespole pracowników
  • konflikty zarząd firmy a kadra menedżerska
  • spory zbiorowe

Mediacja pozwala na przywrócenie właściwych relacji między pracownikami, wpływa na wyższą identyfikację pracownika z firmą, a tym samym zwiększa wydajność pracy.POLITYKA PRYWATNOŚCI | Projekt i wykonanie EMKA-design.pl